0 stk.
0,00 kr
Køb for 800,00 kr
og få 10% rabat

Vaskemiddel, flydende 1 L

Pr. stk. 44,00 kr

Ecover - forbedret vaskeformel. 100 % nedbrydelige plantebaserede ingredienser og 100 % genbrugsplast emballage.

Velegnet til hvidt og kulørt tøj. Ikke egnet til uld og silke.

Produktet er FAREMÆRKET...

Advarsel: Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

 

 

 

Lad ikke produktet tørre ud på dit vasketøj. Tjek altid tøjets vaskemærke. Egnet til 30-60°C. Flammehæmmende overflader: Vask aldrig på over 50°C.

Dosering:
Ved standard mængde tøj (4-5 kg):
Blødt vand - 40 ml
Medium vand - 50 ml

Ved større mængder tøj (6-8 kg):
Hårdt vand - 70 ml
Andre har også købt